Tevredenheidsonderzoek

Op OBS Het Palet vinden wij het belangrijk dat iedereen tevreden is. Onder tevreden verstaan wij: leerlingen die zich fijn voelen op school, leerkrachten die met plezier naar hun werk gaan en ouders die op een prettige manier samenwerken met de leerkrachten. Om de tevredenheid op Het Palet te onderzoeken, wordt iedere twee jaar een tevredenheidsonderzoek afgenomen.

In het voorjaar van 2019 is het tevredenheidsonderzoek op OBS Het Palet afgenomen.