Rekenen en Taal

Naast een veilige leeromgeving vinden wij rekenen en taal erg belangrijk. Dat betekent dat wij hoge verwachtingen stellen aan onze leerlingen en wij altijd voor een passend onderwijsaanbod zorgen.

Groep 1-2

Al vanaf de kleuterklas wordt er veel gewerkt aan taal- en rekenvaardigheden. Met behulp van de methode Logo3000 worden er allerlei woorden aan de leerlingen aangeboden om de woordenschat te vergroten. Ook de getallen tot en met 10 worden spelenderwijs aangeleerd.

Groep 3

Vanaf groep 3 leren de kinderen lezen en rekenen. De methode die gevolgd wordt heet: Veilig Leren Lezen. Ook Logo3000 wordt gebruikt in groep 3. De rekenmethode die wij op school gebruiken is Rekenrijk. In groep 3 hebben de leerlingen een lesboek en een werkboekje waar zij iedere dag in werken.

Groep 4 tot en met 8

Vanaf groep 4 krijgen de leerlingen een tablet tot hun beschikking. Via deze tablet kunnen zij oefeningen maken op het gebied van taal, rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat. De opgaven op de tablet kunnen aangepast worden aan het niveau van de leerling. Het gebruik van de tablet betekent niet dat de leerlingen nooit meer op papier werken, bij ieder vak is er ook gebruik van boeken, papier of schriften.

Met sprongen Vooruit

Al onze leerkrachten hebben de cursus van Met Sprongen Vooruit gevolgd. Met Sprongen Vooruit zijn leskisten van groep 1 t/m 8 met rekenmaterialen en rekenspellen. In iedere groep worden de materialen en spellen gebruikt om de rekenlessen uit te breiden, te verdiepen of extra hulp aan te bieden.