Groep 7/8

Groep 7/8 krijgt de hele week les van juf Roos.

Lezen
Er wordt iedere dag gelezen in groep 7/8. Het lezen gebeurt niet iedere dag hetzelfde. Er wordt afgewisseld tussen technisch lezen en tempo lezen. Daarnaast wordt er voor begrijpend lezen gebruik gemaakt van de methode Nieuwsbegrip. Wij gaan één keer in de 6 tot 8 weken naar de hoofdbibliotheek in Krommenie en hebben de kinderen ook veel keuze in de schoolbibliotheek.

 

Taal en spelling
De kinderen in groep 7/8 werken met Taal en Spelling in beeld. De verwerking hiervan doen de kinderen op hun eigen tablet. Naast taal en spelling wordt er extra aan woordenschat gewerkt. Elk thema/hoofdstuk van Taal wordt afgesloten met een toets. De thema’s/hoofdstukken van Spelling worden afgesloten met een dictee.

Rekenen
In groep 7 en groep 8 leren de kinderen met steeds grotere getallen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Breuken, procenten en het metriek stelsel worden ook onderdeel van de rekenlessen. Het lezen van een verhaaltjessom en de som daarin uitrekenen wordt ook steeds meer aangeboden in de bovenbouw.

 

Schrijven
In groep 7/8 wordt één keer per week geschreven in een schrijfschrift. Tijdens deze lessen werken de kinderen zeer geconcentreerd en met veel rust aan de ontwikkeling van hun handschrift.

 

Gymnastiek
Op maandag en vrijdag krijgen de kinderen gymnastiek van de vakleerkracht. Deze lessen wisselen af tussen toestellen en spel. Het dragen van goede gymschoenen is zeer aan te raden.

 

Wereldoriëntatie
Voor de vakken natuur, aardrijkskunde en geschiedenis gebruiken wij de methodes Naut, Meander en Brandaan. Ieder hoofdstuk bestaat uit een nieuw onderwerp. Aan het einde van het thema krijgen de kinderen een samenvatting mee naar huis en daarmee kunnen ze leren voor een toets. Tijdens de lessen moeten de leerlingen ook eigen aantekeningen maken, dit als voorbereiding op de middelbare school.

 

Expressie
In de klas werken wij niet alleen hard aan rekenen, taal, spelling en wereldoriëntatie, maar is er ook genoeg ruimte voor creatieve vakken zoals muziek, beeldende vorming en drama.

 

Cito
In januari en juni zijn de halfjaarlijkse citotoetsen. Voor groep 8 is er in april de Centrale Eind Toets. Eind groep 7 krijgen de leerlingen hun voorlopig advies en in groep 8 hun definitief advies en gaan de leerlingen op zoek naar hun vervolgschool.

Wij hopen dat er dit jaar veel geleerd wordt in een uitdagende, gezellige leeromgeving.