Groep 7/8

Groep 7/8 krijgt de hele week les van juf Roos.

Lezen
Er wordt iedere dag gelezen in groep 7/8. Wij werken met een leescircuit. Dit houdt in dat de leerlingen iedere dag uitgedaagd worden met een andere manier van lezen: tempo lezen, lezen uit je bibliotheekboek, lezen uit een themaboek en ook stripboeken komen langs in het circuit. Wij gaan één keer in de 4 weken naar de hoofdbibliotheek in Krommenie en ook is er een schoolbibliotheek waar de kinderen ook uit boeken kunnen kiezen.

Rekenen
In groep 7 en groep 8 leren de kinderen met steeds grotere getallen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Daarnaast wordt er veel gerekend met breuken, procenten, kommagetallen en het metriek stelsel. We werken met de methode Wereld in Getallen. Daarnaast hebben wij de rekenspellen van Met Sprongen Vooruit, die we regelmatig inzetten tijdens een les.

Taal, spelling en begrijpend lezen + Wereldoriëntatie
Wij gebruiken de methode Alles Apart. In Alles Apart werken wij drie weken lang aan taal, spelling, begrijpend lezen en Engels. Iedere week wordt afgesloten met een dictee. Na drie weken stappen wij over op Alles-in-1. Dit is thematisch onderwijs, waar wereldoriëntatie samen met taal, spelling en begrijpend lezen in zit verworven. Na 8 weken is er een thema afgesloten en starten wij weer met Alles Apart.

Schrijven
In groep 7/8 wordt één keer per week geschreven in een schrijfschrift. Tijdens deze lessen werken de kinderen zeer geconcentreerd en met veel rust aan de ontwikkeling van hun handschrift.

Gymnastiek
Op maandag en vrijdag krijgen de kinderen gymnastiek van de vakleerkracht. Deze lessen wisselen af tussen toestellen en spel. Het dragen van sportkleding en goede gymschoenen is zeer aan te raden.

Expressie
In de klas werken wij niet alleen hard aan rekenen, taal, spelling en wereldoriëntatie, maar is er ook genoeg ruimte voor creatieve vakken zoals muziek, beeldende vorming en drama. Soms valt dit in het thema van Alles-in-1, maar er zijn ook uitzonderingen zoals de feestdagen of de kinderboekenweek.

Huiswerk
In groep 7/8 krijgen de kinderen ook huiswerk mee. Dit is ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. De hoeveelheid wisselt per week, maar iedere week staan er minstens twee opdrachten centraal. Huiswerk wordt altijd met de ouders gecommuniceerd.

Cito en voortgezet onderwijs
In januari en juni zijn de halfjaarlijkse citotoetsen. Voor groep 8 is er in april de Centrale Eind Toets. Eind groep 7 krijgen de leerlingen hun voorlopig advies. In groep 8 krijgen de leerlingen hun definitief advies en gaan de leerlingen op zoek naar hun vervolgschool.

Wij hopen dat er dit jaar veel geleerd wordt in een uitdagende, gezellige leeromgeving.