Groep 7/8

Groep 7/8 krijgt de hele week les van juf Roos.

Lezen
Er wordt iedere dag gelezen in groep 7/8. Het lezen gebeurt niet iedere dag hetzelfde. Er wordt afgewisseld tussen technisch lezen en tempo lezen. Daarnaast wordt er voor begrijpend lezen gebruik gemaakt van de methode Nieuwsbegrip. Wij gaan één keer in de 4 weken naar de hoofdbibliotheek in Krommenie en hebben de kinderen ook veel keuze in de schoolbibliotheek.

 

Taal en spelling
De kinderen in groep 7/8 werken met Taal en Spelling in beeld. Naast taal en spelling wordt er extra aan woordenschat gewerkt. Elk thema/hoofdstuk van Taal wordt afgesloten met een toets. De thema’s/hoofdstukken van Spelling worden afgesloten met een dictee.

 

Rekenen
In groep 7 en groep 8 leren de kinderen met steeds grotere getallen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Breuken, procenten en het metriek stelsel worden ook onderdeel van de rekenlessen. Het lezen van een verhaaltjessom en de som daarin uitrekenen wordt ook steeds meer aangeboden in de bovenbouw. Naast dat kinderen op papier werken, rekenen ze ook met hun tablet en met speciale rekenspellen van Met Sprongen Vooruit.

 

Schrijven
In groep 7/8 wordt één keer per week geschreven in een schrijfschrift. Tijdens deze lessen werken de kinderen zeer geconcentreerd en met veel rust aan de ontwikkeling van hun handschrift.

Begrijpend lezen
Voor begrijpend lezen werken wij op school met Tekst van de Week. Iedere week staat er een tekst centraal waarbij verschillende verwerkingsopdrachten toegepast worden.

Gymnastiek
Op maandag en vrijdag krijgen de kinderen gymnastiek van de vakleerkracht. Deze lessen wisselen af tussen toestellen en spel. Het dragen van goede gymschoenen is zeer aan te raden.

 

Wereldoriëntatie
Voor de vakken natuur, aardrijkskunde en geschiedenis gebruiken wij de methodes Naut, Meander en Brandaan. Ieder hoofdstuk bestaat uit een nieuw onderwerp. Aan het einde van het thema krijgen de kinderen een samenvatting mee naar huis en daarmee kunnen ze leren voor een toets. Tijdens de lessen moeten de leerlingen ook eigen aantekeningen maken, dit als voorbereiding op de middelbare school.

 

Expressie
In de klas werken wij niet alleen hard aan rekenen, taal, spelling en wereldoriëntatie, maar is er ook genoeg ruimte voor creatieve vakken zoals muziek, beeldende vorming en drama.

Huiswerk
In groep 7/8 krijgen de kinderen ook huiswerk mee. Dit is ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. De hoeveelheid wisselt per week, maar iedere week staan er minstens twee opdrachten centraal.

Cito
In januari en juni zijn de halfjaarlijkse citotoetsen. Voor groep 8 is er in april de Centrale Eind Toets. Eind groep 7 krijgen de leerlingen hun voorlopig advies en in groep 8 hun definitief advies en gaan de leerlingen op zoek naar hun vervolgschool.

 

Wij hopen dat er dit jaar veel geleerd wordt in een uitdagende, gezellige leeromgeving.