Groep 4/5

Groep 4/5 krijgt op maandag en dinsdag les van juf Monika. Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen zij les van juf Antje.

Welkom in groep 4/5

Wat doen wij allemaal in de groep?

Lezen
Elke ochtend starten wij met technisch lezen : dat kan stillezen zijn of kinderen krijgen extra leeshulp. In groep 4 krijgen de kinderen estafette lezen. Daarnaast is er begrijpend lezen, via tekst van de week. Het is belangrijk dat kinderen ook thuis regelmatig lezen. Het streven is dat de kinderen van groep 4  in januari tenminste lezen op M4 niveau en in juni op E4 niveau.  Voor groep 5 is dat M5 niveau in januari en in juni op E5 niveau.

Taal
In groep 4/5 werken de kinderen met Taal en Spelling in beeld. Daaronder vallen de onderdelen Taal, Spelling en Woordenschat. In het jaar zijn er verschillende thema’s waar wij aan werken. Elk thema van Taal wordt afgesloten met een toets. De thema’s van Spelling met een dictee.

Rekenen
In groep 4 wordt gerekend tot 100. Het streven is dat alle tafels tot en met 10 aan bod komen. In groep 5 rekenen wij tot 1000. De tafels tot en met 10 worden herhaald. Al vlot gaan wij ook rekenen met tafels boven de 10. Deelsommen komen ook aan bod.

Het is belangrijk dat de kinderen de tafels goed beheersen. Daarnaast is er aandacht voor klokkijken, meten, wegen en geldsommen.

Schrijven
Groep 4 leert de hoofdletters schrijven. Voor groep 5 is de liniatuur  wat smaller geworden waardoor de kinderen kleiner gaan schrijven.

Gymnastiek
Op maandag en vrijdag hebben wij gym, afwisselend toestellen en spel. Het dragen van goede gymschoenen is zeer aan te raden.

Expressie
Tussen de lessen door is er regelmatig tijd voor muziek en drama. Natuurlijk gaan wij ook leuke dingen knutselen, passend bij waar wij in de groep mee bezig zijn.

Wij maken er een leuk jaar van! Waarin veel met en van elkaar geleerd wordt!