Groep 4/5

Groep 4/5 krijgt op maandag, dinsdag en donderdag les van juf Monika. Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen zij les van juf Antje.

Welkom in groep 4/5

Wat doen wij allemaal in de groep?

Lezen
Elke ochtend starten wij met technisch lezen: dat kan stillezen zijn of kinderen krijgen extra leeshulp. In groep 4 en 5 lezen we ook speciale woordrijtjes en teksten die het technisch lezen verbeteren. Daarnaast is er begrijpend lezen, via onze nieuwe methode Alles in 1. Het is belangrijk dat kinderen ook thuis regelmatig lezen. Het streven is dat de kinderen van groep 4 in januari tenminste lezen op M4 niveau en in juni op E4 niveau. Voor groep 5 is dat M5 niveau in januari en in juni op E5 niveau.

Taal, spelling, begrijpend lezen en wereldoriëntatie
Wij gebruiken de methode Alles Apart en Alles in 1. In Alles Apart werken wij drie weken lang aan taal, spelling, begrijpend lezen en Engels. Iedere week wordt afgesloten met een dictee. Na drie weken stappen wij over op Alles-in-1. Dit is thematisch onderwijs, waarin wereldoriëntatie samen met taal, spelling en begrijpend lezen gecombineerd wordt aangeboden. Na 8 weken wordt een thema afgesloten en starten wij weer met Alles Apart.

Rekenen
In groep 4 wordt gerekend tot 100. Het streven is dat alle tafels tot en met 10 aan bod komen. In groep 5 rekenen wij tot 1000. De tafels tot en met 10 worden herhaald. Al vlot gaan wij ook rekenen met tafels boven de 10. Deelsommen komen ook aan bod.

Het is belangrijk dat de kinderen de tafels goed beheersen. Daarnaast is er aandacht voor klokkijken, meten, wegen en geldsommen.

Schrijven
Groep 4 leert de hoofdletters schrijven. Voor groep 5 is de liniatuur wat smaller geworden waardoor de kinderen kleiner gaan schrijven.

We gebruiken de schrijfmethode Schrijven leer je zo! We schrijven op school in blokschrift.

Gymnastiek
Op maandag en vrijdag hebben wij gym, afwisselend toestellen en spel. Het dragen van goede gymschoenen is zeer aan te raden.

Expressie
Tussen de lessen door is er regelmatig tijd voor muziek en drama. Natuurlijk gaan wij ook leuke dingen knutselen, passend bij waar wij in de groep mee bezig zijn. We leren veel met en van elkaar in groep 4/5.

Wij maken er een leuk jaar van!