Onze school is gezond!

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Het Palet zorgt voor actieve en gezonde leerlingen

Als ‘gezonde school’ zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze leerlingen voelen zich fijn op school

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Welbevinden en veiligheid. Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in:

• Er zijn duidelijke schoolregels die zichtbaar in de school hangen.
• De school beschikt over diverse protocollen, zoals het gedragsprotocol en het anti pestprotocol.
• Aan het begin van ieder schooljaar wordt structureel aandacht besteed aan lessen sociale vaardigheid.
• Iedere week wordt er in iedere klas een les gegeven uit kinderen en hun sociale talenten.
• Wij volgen de persoonlijke ontwikkeling van al onze leerlingen.
• Onze ouders worden bij bovenstaande activiteiten actief betrokken.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl

Gezonde voeding

We willen gezond eten op school voor iedereen makkelijk maken, om zo bij te dragen aan een goede ontwikkeling van de kinderen. Samen met ouders zorgen we voor gezond eten en drinken tijdens de ochtendpauze en de lunch. Trakteren tijdens een verjaardag hoort erbij, maar dit doet wij zo gezond mogelijk.