Ziekmelding

Wanneer uw kind wegens ziekte de school niet kan bezoeken, dan weten we dit graag via
een telefoontje (tel. 075 6284316) of een briefje.
Bij bezoek aan de huisarts of tandarts onder schooltijd willen wij graag, dat u uw kind
ophaalt van school of een briefje meegeeft, dat hij/zij zelf naar huis mag komen!

Zieke leerkrachten

Wanneer een leerkracht ziek is, of om andere redenen niet op school kan komen, zal
geprobeerd worden vervanging te krijgen. Lukt dat niet, dan draait er een wisselrooster
of delen we een groep op.
In noodsituaties (2 of meer afwezigen) krijgen de leerlingen vrij.
Dit gebeurt altijd met bericht vooraf.