MAKEN – UITZOEKEN EN ONTDEKKEN

Ons Techno-Palet: extra aandacht voor wetenschap en technologie

Een poppenhuis maken, compleet met elektriciteit en waterleiding. Uitzoeken waarom een spijker zinkt en hout blijft drijven. Ondekken dat een gitaarsnaar hoger klinkt als je hem inkort. Basisschool Het Palet besteed extra aandacht aan techniek- en wetenschapsonderwijs.

Of je nu naar vmbo, havo of vwo gaat, het is goed dat leerlingen een zekere basiskennis meenemen op het gebied van technologie, techniek en wetenschap. Op Het Palet pakken we dat serieus aan. Onze school heeft van het Platform Beta Techniek subsidie ontvangen om het wetenschap- en techniekonderwijs een vaste plaats in het lesprogramma te geven.

Het Palet is een vindplaatsschool

Het Palet is een ‘vindplaatsschool’ en dat betekent dat andere scholen bij ons ‘uit kunnen vinden’ hoe het met het wetenschaps- en technologie-onderwijs in zijn werk gaat. Wij vervullen dus een voorbeeldfunctie voor scholen in de regio.

https://www.youtube.com/watch?v=AU9D6AKyiL0

Proefjes met water en bootjes die niet konden zinken (groep 4)

Toveren met water en lucht moleculen. Hoeveel knikkers kan ik op de boot laden zonder dat hij zinkt? (groep 3)

Sneeuw tekenen met wit wasco en daarna de blauwe lucht erop blazen. Veel pret met blauwe bellen. (groep 1/2)

————————————————————————————————————————-