Ouderbijdrage

Naast het verplichte lesprogramma organiseert het team in samenwerking met de feestcommissie jaarlijks een aantal “ontspannende” activiteiten. Hierbij kunt u denken aan het sinterklaasfeest maar ook sportactiviteiten, de laatste schooldag en het afscheid van groep 8. Deze activiteiten worden niet uit het reguliere schoolbudget betaald, maar uit uw vrijwillige ouderbijdrage.

Wat wordt er dan allemaal bekostigd met mijn bijdrage?

  • Het Sinterklaasfeest, inclusief intocht, cadeautjes en snoepgoed
  • De kerstviering; de school wordt dan geheel in kerstsfeer ingericht
  • De Paasviering
  • Discoavonden voor de bovenbouw
  • Een gezellige laatste schooldag met een ijsje
  • Drinken en versnaperingen tijdens sportevenementen
  • Deelname aan het culturele programma van Fluxus

Ook reserveren we afschrijvingen voor het onderhoud en de aanschaf van sporttenues, decemberkleding, kerstversiering en dergelijke.

U ziet dat we met een relatief klein bedrag toch redelijk veel kunnen realiseren voor onze kinderen. Uw ouderbijdrage is van zeer groot belang, zonder uw financiële bijdrage kunnen wij de activiteiten niet meer organiseren.

De jaarlijkse ouderbijdrage bedraagt voor het 1e kind € 27,00, het 2e kind € 24,50 en elk volgend kind € 21,50.

U kunt uw bijdrage overmaken op het volgende rekeningnummer: NL57RABO 0301168121  t.a.v. oudergelden obs. Het Palet

Bij voorbaat dank voor Uw bijdrage.

Namens de OR