Eruit halen wat erin zit.

Wij zien het als onze taak om alle mogelijkheden van een kind te leren kennen en die optimaal te (laten) ontwikkelen. Op cognitief gebied stellen we daarom hoge eisen aan onze leerlingen en voor leerlingen die meer aankunnen, zorgen we voor een passend onderwijsaanbod. We gaan vanaf het moment dat leerlingen bij ons binnen komen, screenen op hoogbegaafdheid. Het beleid op dat gebied wordt de komende jaren ontwikkeld en geïmplementeerd.

Zelfstandigheid

Zelfstandigheid wil eigenlijk zeggen: niet voortdurend afhankelijk zijn van anderen bij de dingen die je wilt of moet doen. We willen kinderen leren waartoe ze zelf in staat zijn, zodat ze zich later in allerlei situaties zelfstandig kunnen redden.  Bij zelfstandigheid hoort natuurlijk ook dat wij onze leerlingen leren om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun werk en gedrag naar anderen en hun omgeving. Al vanaf het vierde jaar wordt kinderen geleerd zelfstandig opdrachten uit te voeren. Naarmate het kind ouder wordt, worden deze opdrachten moeilijker en vragen meer concentratie.

Sociale vorming

Hoe zelfstandig je ook bent, in je leven heb je altijd met anderen te maken. Bovendien heb je als persoon vaak behoefte aan contact.  Sociale vorming is daarom een belangrijk programmapunt op school. Omgaan met elkaar, rekening houden met een ander, elkaar helpen, luisteren naar elkaar en samenwerken. Het zijn zaken, die de hele basisschool door een rol spelen. Ons credo luidt dan ook:

                “Het gaat er niet om hoe je er uit ziet, maar hoe je bent”.


Wetenschap en Technologie

Ondernemend leren zien wij als middel om kinderen meer te betrekken bij het onderwijs. Wij gaan samen de uitdaging aan om “iets tot stand te brengen”. Of het nu het bouwen van een raket , het ontvangen van een gast in de klas, het organiseren van een ontvangst voor ouders, het organiseren van activiteiten om geld op te halen voor een goed doel of het doen van onderzoek aan stenen en magneten. Zoveel mogelijk vragen wij ons samen met de kinderen af: Hoe pakken wij dit aan? Wie doet wat? En hoe kan het nog beter?. Hier zien wij kansen voor het aanleren van meer ondernemend gedrag: door het werken met ‘echte’ materialen en de kinderen uit te dagen nieuwe initiatieven te nemen. Wij kiezen Wetenschap & Techniek om bij de kinderen ondernemend gedrag en onderzoek zin te stimuleren.